Správa a údržba nemovitostí, technologická zařízení budov

Astra Facility, s.r.o.

Petrohradská 390/46, 101 00 Praha 10

IČ: 25092880, DIČ: CZ25092880

OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 48270

ID datové schránky: 2e3cb4p

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2114711803/2700

Jednatel: Mgr. Daniel Slavíček, Ph.D.

Tel.: 271 746 966

E-mail: info@astrafacility.cz

www.astrafacility.cz